Fiscount Loonservice BV doet zijn uiterste best om deze site voortdurend te onderhouden en te actualiseren. Wij kunnen echter niet altijd garanderen dat de inhoud van deze website op het moment van raadplegen nog volledig en actueel is. Gezien de aard van de informatie die op onze site verstrekt wordt, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Bovendien heeft de informatie op deze site een algemeen karakter die niet is toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. In verband hiermee kan Fiscount Loonservice geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van informatie verkregen via deze website.

 

Artikelen van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron van de informatie. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.