Informatie omtrent het Coronavirus.

Informatie Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Onderstaande poster geeft werkgevers een overzicht van de wijzigingen als gevolg van deze nieuwe wet.