Privacy statement

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy statement dec-2019

Met dit Privacy Statement informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.