HR-vraagstukken

Personeel is het kapitaal van uw onderneming. Maar vaak ook een grote kostenpost. U heeft belang bij een tevreden en goed functionerende werknemer. Daar zijn goede arbeidsvoorwaarden en een goed beloningsbeleid onderdeel van. Toch kan iedere werkgever ook te maken krijgen met ziekte of ontslag. Het team van Fiscount Loonservice heeft veel ervaring op het gebied van HR-vraagstukken en denkt graag met u mee. Dat kan u veel tijd en dus kosten besparen!

HR-vraagstukken waarbij we u kunnen ondersteunen zijn onder meer:

  • Ziekte en re-integratie;
  • Arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid;
  • Functioneren en beoordelen;
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten;
  • Ontslag;
  • Verlofadministratie, etc.

In combinatie met de software van Nmbrs heeft u de beschikking over het personeelsdossier, signaleringen bij ziekte en koppelingen met diverse arbodiensten, urenregistraties en andere dashboards.

Fiscount Loonservice ondersteunt u graag bij het (verder) inrichten van uw personeelsadministratie of die van uw cliënten. Wij kunnen u ook een deel uit handen nemen.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Lia Derksen ROV

HR-adviseur