Nieuws

Fiscount Loonservice wil graag up-to-date zijn. Dat betekent dat wij dagelijks het nieuws volgen op allerlei gebied. Op fiscaal en economisch gebied en het nieuws vanuit Den Haag als het gaat om wet- en regelgeving. Wij delen deze kennis graag met u door middel van het onderstaande nieuws!

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

19 september 2019

Lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

19 september 2019

Lees meer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen autobelastingen

19 september 2019

Lees meer

Wijzigingen milieubelastingen

19 september 2019

Lees meer

Wijzigingen formeel belastingrecht

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen belastingrente

19 september 2019

Lees meer

Maatregelen verhuurderheffing

19 september 2019

Lees meer

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

12 september 2019

Lees meer

Karakter ontslagvergoeding

05 september 2019

Lees meer

Ontbinding ondanks ziekte

05 september 2019

Lees meer

Beoordeling premieplicht

05 september 2019

Lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05 september 2019

Lees meer

Ontslag statutair bestuurder

05 september 2019

Lees meer

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

05 september 2019

Lees meer

Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

29 augustus 2019

Lees meer

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus 2019

Lees meer

Toepassing no-riskpolis

22 augustus 2019

Lees meer

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

15 augustus 2019

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat betekent dit voor u? Kom naar onze bijeenkomst op 19 september a.s.!

13 augustus 2019

Lees meer

Toepasselijke wetgeving sociale zekerheid

08 augustus 2019

Lees meer

Wijziging kindgebonden budget aangenomen

08 augustus 2019

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

08 augustus 2019

Lees meer

Geen uitbreiding zorgverlof ouders met zieke kinderen

01 augustus 2019

Lees meer

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

01 augustus 2019

Lees meer

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

01 augustus 2019

Lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25 juli 2019

Lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

25 juli 2019

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18 juli 2019

Lees meer

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

18 juli 2019

Lees meer

Vakantieperiode: beperkte bezetting

15 juli 2019

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11 juli 2019

Lees meer

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

04 juli 2019

Lees meer

Werken als zelfstandige

04 juli 2019

Lees meer

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

04 juli 2019

Lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04 juli 2019

Lees meer

Kamervragen youngtimerregeling

04 juli 2019

Lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

26 juni 2019

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

20 juni 2019

Lees meer

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

19 juni 2019

Lees meer

Scholingsaftrek wordt subsidie

12 juni 2019

Lees meer

Verzoek ontbinding afgewezen

12 juni 2019

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans

12 juni 2019

Lees meer

Datum einde arbeidscontract

12 juni 2019

Lees meer

Belastingdienst en AVG

12 juni 2019

Lees meer

Bepaling hoogte gebruikelijk loon

12 juni 2019

Lees meer

Aanpassing bijstand voor ondernemers

05 juni 2019

Lees meer

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

05 juni 2019

Lees meer

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

28 mei 2019

Lees meer

Opzegverbod zwangerschap

28 mei 2019

Lees meer

Begrip “loon over een maand”

28 mei 2019

Lees meer

Melding belang beursgenoteerde vennootschap

28 mei 2019

Lees meer

Minimumloon juli 2019

28 mei 2019

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15 mei 2019

Lees meer

Te late aanvraag AOW-uitkering

08 mei 2019

Lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

02 mei 2019

Lees meer

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

01 mei 2019

Lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01 mei 2019

Lees meer

Kamerbrief bouwstenen nieuw belastingstelsel

24 april 2019

Lees meer

Beëindiging slapende dienstverbanden

17 april 2019

Lees meer

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17 april 2019

Lees meer

Gebruikt u onze rapportage-module al?

16 april 2019

Lees meer

Overzicht moties en toezeggingen Tweede Kamer

10 april 2019

Lees meer

Ritten naar golfclub deels privé

04 april 2019

Lees meer

Onzuivere pensioenregeling

03 april 2019

Lees meer

Consultatie aanpassing Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

03 april 2019

Lees meer

Kamervragen flexibele AOW-leeftijd

03 april 2019

Lees meer

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

03 april 2019

Lees meer

Ontbinding wegens verwijtbaar gedrag

03 april 2019

Lees meer

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27 maart 2019

Lees meer

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27 maart 2019

Lees meer

Conceptbesluit fiscaal overgangsrecht Brexit

27 maart 2019

Lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20 maart 2019

Lees meer

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

19 maart 2019

Lees meer

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

13 maart 2019

Lees meer

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

13 maart 2019

Lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

07 maart 2019

Lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

07 maart 2019

Lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06 maart 2019

Lees meer

Regeling compensatie transitievergoeding

06 maart 2019

Lees meer

Inbreuk op godsdienstvrijheid

06 maart 2019

Lees meer

Dienstverband niet beëindigd

06 maart 2019

Lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28 februari 2019

Lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019

Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28 februari 2019

Lees meer

Te hoge loondoorbetaling in deel tweede ziektejaar

27 februari 2019

Lees meer

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

27 februari 2019

Lees meer

Forensenbelasting

20 februari 2019

Lees meer

Verdeling koopsom onderneming

20 februari 2019

Lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20 februari 2019

Lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20 februari 2019

Lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20 februari 2019

Lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20 februari 2019

Lees meer

Discriminatie sollicitante

13 februari 2019

Lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13 februari 2019

Lees meer

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

13 februari 2019

Lees meer

Oplopende schuld dga

13 februari 2019

Lees meer

Niet uitgekeerd pensioen toch belast

13 februari 2019

Lees meer

Personeel Fiscount Loonservice

12 februari 2019

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

07 februari 2019

Lees meer

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

07 februari 2019

Lees meer

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

07 februari 2019

Lees meer

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

07 februari 2019

Lees meer

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

07 februari 2019

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst

06 februari 2019

Lees meer

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31 januari 2019

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31 januari 2019

Lees meer

Kamerbrief regulering van cryptovaluta

31 januari 2019

Lees meer

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31 januari 2019

Lees meer

Geen recht op bonus door vroegtijdig vertrek

31 januari 2019

Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2018

31 januari 2019

Lees meer

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

31 januari 2019

Lees meer

Partnerschap ondanks echtscheiding

31 januari 2019

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

24 januari 2019

Lees meer

Schenking kort voor overlijden

24 januari 2019

Lees meer

Niet twee keer afschrijven op goodwill

24 januari 2019

Lees meer

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24 januari 2019

Lees meer

Kamervragen aangifte omzetbelasting

24 januari 2019

Lees meer

Vaststelling hoogte AOW-uitkering

23 januari 2019

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

17 januari 2019

Lees meer

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17 januari 2019

Lees meer

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019

Lees meer

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17 januari 2019

Lees meer

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17 januari 2019

Lees meer

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

16 januari 2019

Lees meer

Winst bij verkoop grond belast

10 januari 2019

Lees meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 januari 2019

Lees meer

Besteding geleend geld aan eigen woning

10 januari 2019

Lees meer

Werknemer nam ontslag op staande voet

10 januari 2019

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2019

04 januari 2019

Lees meer

Zwarte lijst laagbelastende landen

04 januari 2019

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04 januari 2019

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2019

04 januari 2019

Lees meer

Investeringsaftrek 2019

04 januari 2019

Lees meer

Aftrekposten ondernemers 2019

04 januari 2019

Lees meer

Nieuw beleidsbesluit vouchers

04 januari 2019

Lees meer

31 Dec 2018 Test Article

30 december 2018

Lees meer

Belastingplan 2019 aangenomen

20 december 2018

Lees meer

Evaluatie middelingsregeling

20 december 2018

Lees meer

Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

20 december 2018

Lees meer

Plan invoeren vliegbelasting

13 december 2018

Lees meer

Voortgang vervanging Wet DBA

13 december 2018

Lees meer

Verkoopkosten deelneming

13 december 2018

Lees meer

Belastingdeel heffingskortingen

13 december 2018

Lees meer

Memorie van antwoord Belastingplan 2019

13 december 2018

Lees meer

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

13 december 2018

Lees meer

Geen bijtelling voor zonnecelauto?

12 december 2018

Lees meer

Navordering wegens kwade trouw

07 december 2018

Lees meer

Toepassing 150-kilometercriterium

06 december 2018

Lees meer

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05 december 2018

Lees meer

Premiepercentage Zvw 2019

29 november 2018

Lees meer

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29 november 2018

Lees meer

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29 november 2018

Lees meer

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018

Lees meer

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29 november 2018

Lees meer

Geen akkoord nieuw pensioenstelsel

28 november 2018

Lees meer

Vrachtwagenheffing

28 november 2018

Lees meer

Opzegging door werknemer?

28 november 2018

Lees meer

Jaarwerkrapportage, terug van weggeweest en sterk verbeterd!

26 november 2018

Lees meer

Mijn Subsidie, alle personeelssubsidies in beeld!

26 november 2018

Lees meer

Koppeling pensioenverzekeringen

26 november 2018

Lees meer

AVG-bepaling arbeidsovereenkomst

26 november 2018

Lees meer

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22 november 2018

Lees meer

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22 november 2018

Lees meer

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22 november 2018

Lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22 november 2018

Lees meer

Lagere regelgeving Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

21 november 2018

Lees meer

Beantwoording vragen Belastingplan 2019

21 november 2018

Lees meer

Consultatie wetsvoorstel wijziging Wajong

21 november 2018

Lees meer

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16 november 2018

Lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15 november 2018

Lees meer

Verhoging lage btw-tarief

15 november 2018

Lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

15 november 2018

Lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek

15 november 2018

Lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

15 november 2018

Lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

15 november 2018

Lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15 november 2018

Lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

15 november 2018

Lees meer

Benut de werkkostenregeling

15 november 2018

Lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

15 november 2018

Lees meer

De bijtelling voor de auto van de zaak

15 november 2018

Lees meer

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

15 november 2018

Lees meer

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

15 november 2018

Lees meer

Btw-aangifte vierde kwartaal

15 november 2018

Lees meer

Btw-heffing kortingsbonnen

15 november 2018

Lees meer

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08 november 2018

Lees meer

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08 november 2018

Lees meer

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08 november 2018

Lees meer

Minimumloon 2019

08 november 2018

Lees meer

Aankondiging groene staatsobligaties

07 november 2018

Lees meer

Premies sectorfondsen 2019

07 november 2018

Lees meer

Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2019

01 november 2018

Lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01 november 2018

Lees meer

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01 november 2018

Lees meer

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01 november 2018

Lees meer

Nota van wijzing implementatiewetsvoorstel ATAD 1

01 november 2018

Lees meer

Nota van wijziging Belastingplan 2019

31 oktober 2018

Lees meer

Kamervragen onderzoek uitvoering ontslagtoets door UWV

31 oktober 2018

Lees meer

Maximale transitievergoeding 2019

25 oktober 2018

Lees meer

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25 oktober 2018

Lees meer

Mkb-winstvrijstelling

25 oktober 2018

Lees meer

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25 oktober 2018

Lees meer

Personeel | nieuwe medewerkers

22 oktober 2018

Lees meer

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18 oktober 2018

Lees meer

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18 oktober 2018

Lees meer

Initiatief einde arbeidsovereenkomst

18 oktober 2018

Lees meer

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18 oktober 2018

Lees meer

Jachtkosten niet zakelijk

11 oktober 2018

Lees meer

Behandelschema Belastingplan 2019

11 oktober 2018

Lees meer

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11 oktober 2018

Lees meer

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04 oktober 2018

Lees meer

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04 oktober 2018

Lees meer

Kleindochter geen pleegkind van oma

04 oktober 2018

Lees meer

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04 oktober 2018

Lees meer

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

03 oktober 2018

Lees meer

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

27 september 2018

Lees meer

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

27 september 2018

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet

27 september 2018

Lees meer

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

27 september 2018

Lees meer

Maatregelen dividendbelasting

20 september 2018

Lees meer

Maatregelen autobelastingen

20 september 2018

Lees meer

Maatregelen Energiebelasting

20 september 2018

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

20 september 2018

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

20 september 2018

Lees meer

Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2019

20 september 2018

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

20 september 2018

Lees meer

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

13 september 2018

Lees meer

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

13 september 2018

Lees meer

Te late betaling van loon

13 september 2018

Lees meer

Planning Financiën voor restant 2018

13 september 2018

Lees meer

Te laat afgegeven aanvullende verklaring eigenrisicodrager

12 september 2018

Lees meer

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

06 september 2018

Lees meer

Onterechte loonsanctie

06 september 2018

Lees meer

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

06 september 2018

Lees meer

Internetconsultatie rulingpraktijk

06 september 2018

Lees meer

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

06 september 2018

Lees meer

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

06 september 2018

Lees meer

Ontbindingsverzoeken van werkgever en werknemer

05 september 2018

Lees meer

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

30 augustus 2018

Lees meer

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

30 augustus 2018

Lees meer

Bepaling hoofdverblijf

30 augustus 2018

Lees meer

Buitenlandse btw terugvragen

30 augustus 2018

Lees meer

Te laat ingezette re-integratie tweede spoor

29 augustus 2018

Lees meer

Wetsvoorstel bevriezing eigen risico Zorgverzekeringswet

24 augustus 2018

Lees meer

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

24 augustus 2018

Lees meer

Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

24 augustus 2018

Lees meer

Recht op KIA voor maat in maatschap

24 augustus 2018

Lees meer

Geen eigenwoningschuld

24 augustus 2018

Lees meer

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

23 augustus 2018

Lees meer

Schenking aandelen aan bestuurder vormde loon uit dienstbetrekking

22 augustus 2018

Lees meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto

16 augustus 2018

Lees meer

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

16 augustus 2018

Lees meer

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

16 augustus 2018

Lees meer

Verbod op privégebruik bestelauto

15 augustus 2018

Lees meer

Overtreding non-concurrentiebeding

15 augustus 2018

Lees meer

Geen werk, geen loon

09 augustus 2018

Lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

09 augustus 2018

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting

09 augustus 2018

Lees meer

Geen re-integratie in tweede spoor gestart

08 augustus 2018

Lees meer

Opzegging voor aanvang proeftijd

07 augustus 2018

Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

02 augustus 2018

Lees meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

02 augustus 2018

Lees meer

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

02 augustus 2018

Lees meer

Verruiming ontheffing ketenbepaling onderwijs

01 augustus 2018

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting business seats

27 juli 2018

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

26 juli 2018

Lees meer

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

26 juli 2018

Lees meer

Toepassing verleggingsregeling

26 juli 2018

Lees meer

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

26 juli 2018

Lees meer

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

19 juli 2018

Lees meer

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

19 juli 2018

Lees meer

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

19 juli 2018

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

19 juli 2018

Lees meer

Alternatieven btw-identificatienummer

19 juli 2018

Lees meer

Nationaal sportakkoord

19 juli 2018

Lees meer

Geen statutair bestuurder: ontslagbesluit ongeldig

18 juli 2018

Lees meer

Beperkte bezetting | vakantieperiode

17 juli 2018

Lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12 juli 2018

Lees meer

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

12 juli 2018

Lees meer

Overplaatsing werknemer

12 juli 2018

Lees meer

Kamervragen cybersecurity en accountantsverklaring

05 juli 2018

Lees meer

Uitbreiding geboorteverlof partner

05 juli 2018

Lees meer

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

05 juli 2018

Lees meer

Grensoverschrijdende constructies

05 juli 2018

Lees meer

Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

28 juni 2018

Lees meer

Compensatieregeling omzetting lening in gift

28 juni 2018

Lees meer

Wijziging eis na ontslag

28 juni 2018

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

28 juni 2018

Lees meer

Ontwerpbesluit verhoging kinderbijslag

28 juni 2018

Lees meer

Twee appartementen samen één eigen woning?

28 juni 2018

Lees meer

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21 juni 2018

Lees meer

Opzegging en verlengde loondoorbetalingsverplichting

21 juni 2018

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21 juni 2018

Lees meer

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

21 juni 2018

Lees meer

Geen versoepeling aflossingsverplichting

21 juni 2018

Lees meer

Fiscale aspecten cryptovaluta

21 juni 2018

Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14 juni 2018

Lees meer

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

14 juni 2018

Lees meer

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14 juni 2018

Lees meer

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14 juni 2018

Lees meer

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14 juni 2018

Lees meer

Personeel | Uitbreiding team FLS

13 juni 2018

Lees meer

Correcties door gebruikelijkloonregeling

13 juni 2018

Lees meer

Personeel | uitbreiding team

12 juni 2018

Lees meer

Belastingdienst niet klaar voor AVG

07 juni 2018

Lees meer

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

07 juni 2018

Lees meer

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

07 juni 2018

Lees meer

Aanzegging of opzegging?

07 juni 2018

Lees meer

Wetsvoorstel maatregelen transitievergoeding

06 juni 2018

Lees meer

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31 mei 2018

Lees meer

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31 mei 2018

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

30 mei 2018

Lees meer

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24 mei 2018

Lees meer

Non-concurrentiebeding

24 mei 2018

Lees meer

Beperking toepassing woonlandbeginsel

23 mei 2018

Lees meer

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17 mei 2018

Lees meer

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17 mei 2018

Lees meer

Advies “Fiscaliteit bij sportevenementen”

16 mei 2018

Lees meer

Ketenregeling arbeidsrecht

09 mei 2018

Lees meer

Kwalificatie eigen woning

09 mei 2018

Lees meer

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

09 mei 2018

Lees meer

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

03 mei 2018

Lees meer

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

03 mei 2018

Lees meer

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

03 mei 2018

Lees meer

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

03 mei 2018

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

03 mei 2018

Lees meer

Beëindigingsovereenkomst dienstbetrekking

02 mei 2018

Lees meer

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

26 april 2018

Lees meer

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

26 april 2018

Lees meer

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26 april 2018

Lees meer

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19 april 2018

Lees meer

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

19 april 2018

Lees meer

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19 april 2018

Lees meer

Zelfstandig en zwanger/bevallen in de periode van mei 2005 tot juni 2008? De aanvraagtermijn voor de compensatieregeling opent op 15 mei 2018!

16 april 2018

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12 april 2018

Lees meer

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12 april 2018

Lees meer

Herinvesteringsreserve en emigratie

12 april 2018

Lees meer

Ontslag op staande voet nietig

11 april 2018

Lees meer

Beantwoording vragen gevolgen brexit

11 april 2018

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06 april 2018

Lees meer

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

05 april 2018

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

05 april 2018

Lees meer

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

05 april 2018

Lees meer

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

05 april 2018

Lees meer

Verrekening negatief verlofdagensaldo

29 maart 2018

Lees meer

Overgangsregeling bijtellingspercentage

28 maart 2018

Lees meer

Overgangsregeling bijtellingspercentage

28 maart 2018

Lees meer

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22 maart 2018

Lees meer

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

22 maart 2018

Lees meer

Schadevergoeding wegens niet verstrekken VAR-wuo

22 maart 2018

Lees meer

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

22 maart 2018

Lees meer

Ontslag na beëindigen opdracht

21 maart 2018

Lees meer

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15 maart 2018

Lees meer

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15 maart 2018

Lees meer

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15 maart 2018

Lees meer

Kamervragen fiscaal partnerschap

15 maart 2018

Lees meer

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

09 maart 2018

Lees meer

Arbeids- of stageovereenkomst?

08 maart 2018

Lees meer

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

08 maart 2018

Lees meer

Beantwoording openstaande vragen

07 maart 2018

Lees meer

Fiscale beleidsagenda

01 maart 2018

Lees meer

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

01 maart 2018

Lees meer

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

01 maart 2018

Lees meer

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

01 maart 2018

Lees meer

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

01 maart 2018

Lees meer

Wetsvoorstel verhoging kindgebonden budget

28 februari 2018

Lees meer

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22 februari 2018

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22 februari 2018

Lees meer

Kamervragen slapende dienstverbanden

22 februari 2018

Lees meer

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22 februari 2018

Lees meer

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018

Lees meer

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15 februari 2018

Lees meer

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15 februari 2018

Lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15 februari 2018

Lees meer

Nogmaals belemmeringsverbod Waadi

15 februari 2018

Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09 februari 2018

Lees meer

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

08 februari 2018

Lees meer

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08 februari 2018

Lees meer

Vragen over AOW-gevolgen van kleine baan in buitenland

08 februari 2018

Lees meer

Nieuw modelkoopcontract woningen

08 februari 2018

Lees meer

Geen laag tarief voor parkeren

01 februari 2018

Lees meer

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

01 februari 2018

Lees meer

Verplicht privévermogen

01 februari 2018

Lees meer

Vorming voorziening

01 februari 2018

Lees meer

Kamervragen versobering nabestaandenpensioen

01 februari 2018

Lees meer

Belemmeringsverbod Waadi

25 januari 2018

Lees meer

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

25 januari 2018

Lees meer

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25 januari 2018

Lees meer

Verbouw kantoorpand tot woning

25 januari 2018

Lees meer

Planningsbrief ministerie van Financiën

25 januari 2018

Lees meer

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25 januari 2018

Lees meer

Verrekening van verliezen

18 januari 2018

Lees meer

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18 januari 2018

Lees meer

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18 januari 2018

Lees meer

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

17 januari 2018

Lees meer

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

17 januari 2018

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17 januari 2018

Lees meer

Asbestsanering monumentenpand

11 januari 2018

Lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

11 januari 2018

Lees meer

Buitenlands pensioen en premieheffing

10 januari 2018

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2018

04 januari 2018

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2018

04 januari 2018

Lees meer

Investeringsaftrek 2018

04 januari 2018

Lees meer

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04 januari 2018

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04 januari 2018

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21 december 2017

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21 december 2017

Lees meer

Belastingplan 2018 aangenomen

21 december 2017

Lees meer

Onderzoek naar IKEA-rulings

21 december 2017

Lees meer

Inhoudingsplicht buitenlandse rechtspersoon

20 december 2017

Lees meer

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14 december 2017

Lees meer

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14 december 2017

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

14 december 2017

Lees meer

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

14 december 2017

Lees meer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14 december 2017

Lees meer

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

13 december 2017

Lees meer

Het team van Fiscount Loonservice wenst u een voorspoedig 2018

12 december 2017

Lees meer

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

12 december 2017

Lees meer

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07 december 2017

Lees meer

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07 december 2017

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

07 december 2017

Lees meer

Verrekening ingehouden loonheffing

07 december 2017

Lees meer

Premie Wlz 2018 bekend

06 december 2017

Lees meer

Bpm bij huur buitenlandse auto

29 november 2017

Lees meer

Premiepercentages 2018

29 november 2017

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

29 november 2017

Lees meer

De Tweede Kamer heeft Belastingplan 2018 aangenomen

29 november 2017

Lees meer

Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 aangenomen

28 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips schenken en erven

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips eigen woning

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips voor ondernemingen

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips werkgevers

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips omzetbelasting

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips voor de dga

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips particulieren

24 november 2017

Lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2018

21 november 2017

Lees meer

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

21 november 2017

Lees meer

Beantwoording vragen Belastingplan 2018

21 november 2017

Lees meer

Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

21 november 2017

Lees meer

Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

21 november 2017

Lees meer

Kabinetsreactie op Paradise Papers

17 november 2017

Lees meer

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

17 november 2017

Lees meer

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

17 november 2017

Lees meer

Extra kosten kleding en beddengoed

17 november 2017

Lees meer

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

17 november 2017

Lees meer

Minimumjeugdloon voor werkgevers

14 november 2017

Lees meer

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

09 november 2017

Lees meer

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

09 november 2017

Lees meer

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

09 november 2017

Lees meer

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

02 november 2017

Lees meer

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

02 november 2017

Lees meer

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

02 november 2017

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

26 oktober 2017

Lees meer

Verliesverrekening

26 oktober 2017

Lees meer

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

26 oktober 2017

Lees meer

Liever een oude auto van de zaak?

19 oktober 2017

Lees meer

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

19 oktober 2017

Lees meer

Geen cumulatie van ontslaggronden

18 oktober 2017

Lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18 oktober 2017

Lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

18 oktober 2017

Lees meer

Invoer (bijna) nieuwe auto

18 oktober 2017

Lees meer

Minimumloon over overwerkvergoeding

17 oktober 2017

Lees meer

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11 oktober 2017

Lees meer

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05 oktober 2017

Lees meer

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05 oktober 2017

Lees meer

Loon deels door verrekening genoten

05 oktober 2017

Lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05 oktober 2017

Lees meer

Onzakelijke borgstelling

05 oktober 2017

Lees meer

Nabetaling is onderdeel loon

05 oktober 2017

Lees meer

Berekening invorderingsrente

28 september 2017

Lees meer

Stakingswinst ondernemer

28 september 2017

Lees meer

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28 september 2017

Lees meer

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28 september 2017

Lees meer

Prinsjesdag 2018

21 september 2017

Lees meer

Multiplier giftenaftrek

21 september 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21 september 2017

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

21 september 2017

Lees meer

Definitie geneesmiddelen

21 september 2017

Lees meer

Afschaffing landbouwregeling

21 september 2017

Lees meer

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21 september 2017

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

21 september 2017

Lees meer

Pleegkinderen en partnerbegrip

21 september 2017

Lees meer

Tarieven inkomstenbelasting

21 september 2017

Lees meer

Teruggave overdrachtsbelasting

14 september 2017

Lees meer

Algemeen overleg Belastingdienst

14 september 2017

Lees meer

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

14 september 2017

Lees meer

Bereikbaarheid Fiscount Loonservice

12 september 2017

Lees meer

Bereibaarheid Fiscount Loonservice

12 september 2017

Lees meer

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

12 september 2017

Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA

07 september 2017

Lees meer

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07 september 2017

Lees meer

Import gebruikte auto

07 september 2017

Lees meer

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

07 september 2017

Lees meer

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

31 augustus 2017

Lees meer

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31 augustus 2017

Lees meer

Teruggaaf omzetbelasting

31 augustus 2017

Lees meer

Transitievergoeding en loondispensatie

31 augustus 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31 augustus 2017

Lees meer

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31 augustus 2017

Lees meer

Premieplicht Rijnvarende

30 augustus 2017

Lees meer

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24 augustus 2017

Lees meer

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24 augustus 2017

Lees meer

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23 augustus 2017

Lees meer

Omzet- en winstcorrecties

17 augustus 2017

Lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17 augustus 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

17 augustus 2017

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10 augustus 2017

Lees meer

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10 augustus 2017

Lees meer

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10 augustus 2017

Lees meer

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

09 augustus 2017

Lees meer

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

09 augustus 2017

Lees meer

Toepassing reisaftrek

03 augustus 2017

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03 augustus 2017

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03 augustus 2017

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

Lees meer

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26 juli 2017

Lees meer

Gastouder kan ondernemer zijn

26 juli 2017

Lees meer

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26 juli 2017

Lees meer

Tanken op vakantie: lagere bijtelling

20 juli 2017

Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20 juli 2017

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20 juli 2017

Lees meer

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20 juli 2017

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20 juli 2017

Lees meer

Aanpak faillissementsfraude

20 juli 2017

Lees meer

Verdrag sociale zekerheid China

19 juli 2017

Lees meer

Onderzoek flexibilisering AOW

19 juli 2017

Lees meer

Compensatie verlies werknemersparticipatie

19 juli 2017

Lees meer

Tegemoetkoming voor verhoogd minimum loon

17 juli 2017

Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13 juli 2017

Lees meer

Innovatiebox goedgekeurd

13 juli 2017

Lees meer

Geen verlenging restschuldregeling

13 juli 2017

Lees meer

Beantwoording vragen varianten kwalificatie arbeidsrelatie

12 juli 2017

Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

06 juli 2017

Lees meer

Dga van Belgische bvba

06 juli 2017

Lees meer

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

06 juli 2017

Lees meer

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

06 juli 2017

Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

06 juli 2017

Lees meer

Nogmaals Kamervragen letselschadevergoedingen

06 juli 2017

Lees meer

Berekening belastingrente

29 juni 2017

Lees meer

Vergoeding uitstel levering

29 juni 2017

Lees meer

Lening niet onzakelijk

29 juni 2017

Lees meer

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

29 juni 2017

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

29 juni 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

29 juni 2017

Lees meer

Evaluatie 30%-regeling

29 juni 2017

Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22 juni 2017

Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22 juni 2017

Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22 juni 2017

Lees meer

Uitleg regeling belastingrente

22 juni 2017

Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22 juni 2017

Lees meer

Onbeperkt aantal contracten voor vakantie- of oproepkrachten

15 juni 2017

Lees meer

Nettoloon in rekening-courant

15 juni 2017

Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15 juni 2017

Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15 juni 2017

Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15 juni 2017

Lees meer

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

15 juni 2017

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren

13 juni 2017

Lees meer

Bezetting in vakantieperiode | Tijdig doorgeven van mutaties

13 juni 2017

Lees meer

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

08 juni 2017

Lees meer

Start onderneming met behoud van uitkering

08 juni 2017

Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

08 juni 2017

Lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

06 juni 2017

Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02 juni 2017

Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31 mei 2017

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31 mei 2017

Lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

31 mei 2017

Lees meer

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24 mei 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

24 mei 2017

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24 mei 2017

Lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18 mei 2017

Lees meer

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

18 mei 2017

Lees meer

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

18 mei 2017

Lees meer

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18 mei 2017

Lees meer

Vermogensetikettering woonhuis

11 mei 2017

Lees meer

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

11 mei 2017

Lees meer

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

11 mei 2017

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11 mei 2017

Lees meer

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

11 mei 2017

Lees meer

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

10 mei 2017

Lees meer

Koerswinst op dividendvordering

04 mei 2017

Lees meer

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

04 mei 2017

Lees meer

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

04 mei 2017

Lees meer

Beantwoording vragen fiscale gevolgen wijziging huwelijksgoederenrecht

02 mei 2017

Lees meer

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

26 april 2017

Lees meer

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

26 april 2017

Lees meer

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

26 april 2017

Lees meer

In dienst nemen uitzendkracht en payrollwerknemer

20 april 2017

Lees meer

Transitievergoeding zieke werknemer

20 april 2017

Lees meer

Sectorindeling werknemersverzekeringen

20 april 2017

Lees meer

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

20 april 2017

Lees meer

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

20 april 2017

Lees meer

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13 april 2017

Lees meer

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

13 april 2017

Lees meer

Cao-voorziening bij ontslag

13 april 2017

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

12 april 2017

Lees meer

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

11 april 2017

Lees meer

Verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

11 april 2017

Lees meer

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

06 april 2017

Lees meer

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

06 april 2017

Lees meer

Vermogensetikettering woning ondernemer

06 april 2017

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

06 april 2017

Lees meer

Gebreken in administratie

06 april 2017

Lees meer

Verhuur auto door werkgever aan werknemer

05 april 2017

Lees meer

Recht op transitievergoeding

30 maart 2017

Lees meer

Bovenmatige kilometervergoeding

30 maart 2017

Lees meer

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

30 maart 2017

Lees meer

Ontheffing concurrentiebeding

30 maart 2017

Lees meer

Middelingsverzoek te laat ingediend

30 maart 2017

Lees meer

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30 maart 2017

Lees meer

Inhouding dividendbelasting

23 maart 2017

Lees meer

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

23 maart 2017

Lees meer

Eén of meer prestaties?

16 maart 2017

Lees meer

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

16 maart 2017

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

16 maart 2017

Lees meer

Aanlevertermijn en verwerkingstijd salarissen

14 maart 2017

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

09 maart 2017

Lees meer

Onderzoek KvK onder zzp’ers

09 maart 2017

Lees meer

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

09 maart 2017

Lees meer

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

02 maart 2017

Lees meer

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

02 maart 2017

Lees meer

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

02 maart 2017

Lees meer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

23 februari 2017

Lees meer

Verhuur studentenkamers

23 februari 2017

Lees meer

Nietig proeftijdbeding

23 februari 2017

Lees meer

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

23 februari 2017

Lees meer

Derde nota van wijziging wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

23 februari 2017

Lees meer

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

17 februari 2017

Lees meer

Onttrekking aan het vermogen van de bv

16 februari 2017

Lees meer

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

16 februari 2017

Lees meer

Tip voor het online salarisportal

15 februari 2017

Lees meer

Nieuws overgang salarissoftware

15 februari 2017

Lees meer

Voortgang overgang salarissoftware

15 februari 2017

Lees meer

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

14 februari 2017

Lees meer

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

09 februari 2017

Lees meer

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

09 februari 2017

Lees meer

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

09 februari 2017

Lees meer

Onzakelijke lening

02 februari 2017

Lees meer

Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst

02 februari 2017

Lees meer

Aanpak belastingontduiking

02 februari 2017

Lees meer

Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind

02 februari 2017

Lees meer

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

26 januari 2017

Lees meer

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

26 januari 2017

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

26 januari 2017

Lees meer

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

25 januari 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

25 januari 2017

Lees meer

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

25 januari 2017

Lees meer

Terugvordering uitkering van werkgever

19 januari 2017

Lees meer

Proefprocedure box 3

19 januari 2017

Lees meer

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

19 januari 2017

Lees meer

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

19 januari 2017

Lees meer

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

19 januari 2017

Lees meer

Dochter kan niet verplicht worden om mantelzorg te verlenen

18 januari 2017

Lees meer

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

12 januari 2017

Lees meer

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen

12 januari 2017

Lees meer

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

12 januari 2017

Lees meer

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

12 januari 2017

Lees meer

Gebruikelijk loon in 2017

11 januari 2017

Lees meer

Onderzoek naar samenvoeging MIA en Vamil

05 januari 2017

Lees meer

Lage-inkomensvoordeel

05 januari 2017

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

05 januari 2017

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting

05 januari 2017

Lees meer

Investeringsaftrek 2017

05 januari 2017

Lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

05 januari 2017

Lees meer

Bedragen kindregelingen

05 januari 2017

Lees meer

Transitievergoeding

04 januari 2017

Lees meer

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

22 december 2016

Lees meer

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

22 december 2016

Lees meer

Belastingplan 2017 aangenomen

22 december 2016

Lees meer

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

21 december 2016

Lees meer

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

21 december 2016

Lees meer

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

21 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

21 december 2016

Lees meer

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

15 december 2016

Lees meer

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

15 december 2016

Lees meer

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

15 december 2016

Lees meer

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

15 december 2016

Lees meer

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

14 december 2016

Lees meer

Nieuw bij FLS: Frank van Schinkel

14 december 2016

Lees meer

Nieuw bij FLS: Frank Schinkel

14 december 2016

Lees meer

Het team van Fiscount Loonservice wenst u een voorspoedig 2017

14 december 2016

Lees meer

Voortgang Belastingplan 2017 c.s.

14 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

08 december 2016

Lees meer

Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete

08 december 2016

Lees meer

Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid

08 december 2016

Lees meer

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

01 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen

01 december 2016

Lees meer

Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

01 december 2016

Lees meer

Notariële akte van levering is geen factuur

01 december 2016

Lees meer

Lening aan kinderen voor eigen woning

24 november 2016

Lees meer

Erven en testament

24 november 2016

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden

24 november 2016

Lees meer

Schenkingen aan kinderen

24 november 2016

Lees meer

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017

24 november 2016

Lees meer

Middeling van inkomens

24 november 2016

Lees meer

Investeringsaftrek

24 november 2016

Lees meer

Herinvesteringsreserve

24 november 2016

Lees meer

Dividend uitkeren

24 november 2016

Lees meer

Fictieve dienstbetrekking

23 november 2016

Lees meer

Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

22 november 2016

Lees meer

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

18 november 2016

Lees meer

Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer

17 november 2016

Lees meer

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

17 november 2016

Lees meer

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

17 november 2016

Lees meer

Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen

17 november 2016

Lees meer

150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

17 november 2016

Lees meer

Uitkering ongevallenverzekering onderdeel loon

16 november 2016

Lees meer

Controle auto van de zaak

15 november 2016

Lees meer

Aanleveren mutaties december

15 november 2016

Lees meer

Werkkostenregeling

11 november 2016

Lees meer

Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting

10 november 2016

Lees meer

Einde aan aftrek huurkosten werkkamer ondernemer

10 november 2016

Lees meer

AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

10 november 2016

Lees meer

Stroomlijning loonkostensubsidie

10 november 2016

Lees meer

Payrolbedrijf is uitzendbureau

10 november 2016

Lees meer

Deelname omzetbelastingfraude verhindert toepassing vertrouwensbeginsel

03 november 2016

Lees meer

Schenking op papier heeft soms ongewenste gevolgen

03 november 2016

Lees meer

Staatssecretaris kondigt reparatie aftrek kosten werkkamer in huurwoning aan

03 november 2016

Lees meer

Niet ingehouden loonheffing is geen genoten loon

03 november 2016

Lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2017

03 november 2016

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

27 oktober 2016

Lees meer

Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers

27 oktober 2016

Lees meer

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

27 oktober 2016

Lees meer

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

27 oktober 2016

Lees meer

Afkoop lijfrente en revisierente

27 oktober 2016

Lees meer

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

20 oktober 2016

Lees meer

Uitbreiding kraamverlof partner

19 oktober 2016

Lees meer

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting

19 oktober 2016

Lees meer

Nieuw bij FLS: Judith van Velden

18 oktober 2016

Lees meer

Pand ondernemer was keuzevermogen

13 oktober 2016

Lees meer

Oud pand was bestemd voor bewoning

13 oktober 2016

Lees meer

Kamerbrief aftoppingsgrens pensioen en deeltijdwerk

12 oktober 2016

Lees meer

Dienstbetrekking in meerdere landen

12 oktober 2016

Lees meer

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

06 oktober 2016