Miljoenennota

Termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 geldt een verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000. Deze vrijstelling is per schenker eenmalig, maar mag verspreid over drie achtereenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede jaar na het jaar waarin de eerste schenking is gedaan voor de eigen woning worden gebruikt. De verwachting is dat in veel gevallen pas na drie jaar duidelijk is op welke wijze de schenking is besteed. De huidige termijn voor het opleggen van de aanslag van drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, lijkt daarom te krap te zijn. Om die reden wordt voorgesteld de termijn vast te stellen op vijf jaar.