Miljoenennota

Aanpassingen accijnzen

Vereenvoudiging accijns op tabaksproducten
Het kabinet stelt voor de structuur en tarifering van de accijns op tabaksproducten en de regelgeving om voorraadvorming voorafgaand aan de ingangsdatum van tariefverhogingen tegen te gaan te vereenvoudigen.

Overige vereenvoudigingen accijns
De vrijstelling van accijns voor biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden vervalt per 1 juli 2017. In de praktijk blijkt dat van de vrijstelling beperkt gebruik wordt gemaakt. In verband hiermee vervalt ook de mogelijkheid van teruggaaf van accijns voor dit gebruik van biobrandstoffen per 1 juli 2017.

Vervallen teruggaafregelingen lpg
De gedeeltelijke teruggaafregelingen van accijns voor lpg voor autobussen in het openbaar vervoer en voor onder meer vuilniswagens vervallen. Met de komst van schonere brandstoffen is het argument van stimulering van het gebruik van lpg achterhaald.