Kantoornieuws

Ontwikkelbudget 2016 sector Metaal & Techniek

Goed nieuws als u valt onder de sector Metaal en Techniek! Dan heeft u namelijk toegang tot een ontwikkelbudget. Dit budget is beschikbaar gesteld door het OOM  (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) om te kunnen investeren in uw personeelszaken. Dit budget kan oplopen tot €1.800 over 2 kalenderjaren! We lichten in deze mail kort toe waar het budget voor dient en wat de voorwaarden zijn. Want het zou jammer zijn als u dit bedrag niet besteed!

Waar kunt u het ontwikkelbudget voor gebruiken?
U kunt dit budget inzetten voor onder andere:
Cursussen op het gebied van leidinggeven
Cursussen voor het voeren van functioneringsgesprekken
Strategisch P&O
Functiewaardering en functiebeschrijvingen
Dit zijn enkele voorbeelden, het budget kan ook nog op een aantal andere manieren worden besteed. Kijk hiervoor op http://www.oom.nl/OOM-regelingen/Ontwikkelbudget_2016.

Waarom is het belangrijk om te investeren in uw P&O?
Wellicht was u al langer op zoek naar een cursus voor uw werkvoorbereider of wilt u graag meer informatie over hoe u meer kunt halen uit functioneringsgesprekken. Maar ook functiewaardering en –beschrijvingen zijn voor u van groot belang. Mocht u in de toekomst bijvoorbeeld wat gaan veranderen aan uw arbeidsvoorwaarden, uw onderneming splitsen of gaan reorganiseren, dan zal uw personeel de juiste functiebenamingen moeten hebben en moeten ze goed ingeschaald zijn. Werknemers die allemaal de functie ‘algemeen medewerker’ hebben, zijn uiteraard niet goed ingeschaald. Het komt ook vaak voor dat werknemers inmiddels andere werkzaamheden zijn gaan verrichten dan toen ze in dienst traden, hun salaris is verhoogd maar niet meer te koppelen aan een loonschaal. Ook kan het zijn dat de functiebenaming nooit is aangepast. Welk risico loopt u dan? De werknemer kan achteraf bijvoorbeeld aanspraak maken op jaarlijkse schaalverhogingen al had hij een hoger salaris. Of hij kan van mening zijn dat zijn salaris niet overeenkomstig zijn werkzaamheden waren. Kortom, u loopt het risico op een claim van de werknemer. En door op tijd te investeren, kunt u dit voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden?

De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor strategisch P&O en functiewaardering moet er in samenspraak met een regiomanager van OOM een plan worden opgesteld. Hier kunnen wij u (indien gewenst) bij van dienst zijn.
Declaratie vindt plaats op basis van facturen
De bijdrage kan voor maximaal 600 bedrijven worden aangevraagd en zolang er budget beschikbaar is. Op dit moment kunnen nog ruim 450 bedrijven gebruik maken van het Ontwikkelbudget 2016. 

Wij zien dit aantal  van 450 bedrijven steeds afnemen. Neem dus contact met ons op als u interesse heeft, want OP=OP!