Kantoornieuws

Mijn Subsidie, alle personeelssubsidies in beeld!

Vanaf 1 december gaan wij werken met de software van Mijn Subsidie, die gekoppeld wordt aan onze Nmbrs-account. Deze software controleert voor elke nieuw in dienst gekomen werknemer of er subsidiemogelijkheden zijn. 

Wat gaat u daarvan merken?
U krijgt van MijnSubsidie een e-mail met een aantal relevante vragen en soms ook om gegevens aan te leveren. Op basis daarvan wordt geanalyseerd of u in aanmerking komt voor subsidie. Als dit het geval is, wordt het aanvraag proces in gang gezet.

Om welke subsidies gaat?
Het voert te ver om alle subsidies te benoemen. De belangrijkste zijn de Loonkostenvoordelen (LKV) waarvan de bedragen kunnen oplopen tot € 18.000,00 per werknemer en regelmatig daar aan gekoppeld de no-riskpolis van het UWV wanneer een werknemer een ziekteverleden heeft gehad. In zo’n geval worden de loonkosten grotendeels vergoedt indien de nieuw aangenomen werknemer weer ziek wordt.

Waarom deze extra software?
Met name voor de LKV geldt geen mogelijkheid tot terugwerkende kracht. De subsidie moet binnen 3 maanden na indiensttreding zijn aangevraagd. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht op subsidie!
De voortgang wordt dus actief gevolgd, waardoor de kans op het missen van een regeling, soms vele duizenden euro’s per jaar, wordt geminimaliseerd. Uiteraard zorgen onze medewerkers zonodig voor deskundig advies!