Kantoornieuws

Bijzonderheden salarisverwerking | Vakantie

Wat zijn de bijzonderheden in de salarisverwerking voor deze periode? Fiscount Loonservice heeft enkele aandachtspunten voor u met betrekking tot de naderende vakantie.

Vakantiewerk
Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. Dit betekent voor veel scholieren een vakantiebaantje. Voor jongeren van 13 tot 18 jaar gelden andere regels om te mogen werken. Mocht dit van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen over de voorwaarden. Door gebruik te maken van de studenten- en scholierenregeling kan een lagere belastingheffing van toepassing zijn.

Vakantiegeld
In de maand mei of juni wordt het vakantiegeld uitbetaald. Dit betekent een hogere uitbetaling van het nettoloon in deze maanden. Daarnaast dient u rekening te houden met een hogere afdracht van de loonheffingen in de maand juni of juli.

Vakantiedagen vervallen per 1 juli 2016

De vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2015 en nog niet zijn opgenomen, komen te vervallen per 1 juli 2016. Dit geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen, 20 dagen per jaar. Mocht dit van toepassing zijn voor uw werknemer(s), dan moet u de werknemer daarop wijzen en eventueel in de gelegenheid stellen de vakantiedagen alsnog op te nemen. Is er voor uw onderneming een CAO van toepassing? Dan gelden mogelijk andere voorwaarden. Dit kunt u navragen bij uw contactpersoon.